Hướng dẫn cài đặt internet modem FPT Hub N300M

Hướng dẫn cài đặt internet modem Hub N300M

1. Hình dáng thiết bị và trạng thái đèn tín hiệu


2. Cấu hình internet

- Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, …), nhập địa chỉ mặc định của modem 192.168.1.1

- Username/ Password mặc định ở mặt dưới của modem


- Vào Network WAN, chọn Modify hoặc Add như hình:


Nhập Username/ Password của đường truyền rồi nhấn Apply để lưu cấu hìn