Kích hoạt gói Sport FPT Play

1/ Hướng dẫn trên Smart phone / Tablet

 • Tải ứng dụng FPT Play trên Store.

 • Đăng ký / Đăng nhập tài khoản FPT Play.

 • Thực hiện các bước sau để kích hoạt mã code:

Bước 1: Chọn vào mục “Thêm”


Bước 02: Chọn “Tài khoản”


Bước 03: Chọn “Nhập mã kích hoạt”


Bước 04: Nhập mã Code kích hoạt


2/ Hướng dẫn kích hoặt mã FPT trên Smart TV / Android TV

 • Tải ứng dụng FPT Play trên Store thường 1 số dòng tivi sẽ có sẵn.

 • Đăng ký / Đăng nhập tài khoản FPT Play.

 • Thực hiện các bước sau để kích hoạt mã code:

Bước 01: Truy cập ứng dụng FPT Play Chọn “Tài khoản”


Bước 02: Chọn “Mã kích hoạt”


Bước 03: Nhập mã Code kích hoạt


3/ Hướng dẫn nhậ mã kích hoạt trên FPT Play Box

 • Đăng ký / Đăng nhập tài khoản FPT Play.

 • Thực hiện các bước sau để kích hoạt mã code:

Bước 01: Chọn mục “Tài khoản”


Bước 02: Chọn mục “Mã kích hoạt”


Bước 03: Nhập mã Code kích hoạt


4/ Hướng dẫn nhập mã khuyến mãi, mã kích hoạt trên Website FPTPlay.vn

 • Truy cập vào trang Web https://fptplay.vn

 • Đăng ký / Đăng nhập tài khoản FPT Play.

 • Thực hiện các bước sau để kích hoạt mã code:

Bước 01: Chọn vào mục “Tài khoản”


Bước 02: Chọn mục “Mã kích hoạt”


Bước 03: Nhập mã Code kích hoạt


Lưu ý:

– Bạn phải nhập bằng chữ in hoa, viết liền không khoảng cách.

– Sau khi kích hoạt xong gói thì vào mục tương ứng trên ứng dụng để xem.

Để xem lại mã kích hoạt đã kích thành công hay chưa anh/chị vào phần tài khoản như bước 1 và chọn vào gói dịch vụ đã mua để kiểm tra

Chúc thành công!