Hướng dẫn sử dụng tính năng đăng nhập 1 tài khoản sử dụng tối đa 5 thiết bị

FPT Play áp dụng tính năng 1 tài khoản được sử dụng tối đa 5 thiết bị cùng lúc.

Chỉ với 1 tài khoản, khách hàng có thể đăng nhập tối đa 5 thiết bị khác nhau mà quyền lợi giải trí không bị thay đổi. Khách hàng có thể đăng ký FPT Play trên các nền tảng sau:

✔ Máy tính bàn/ Laptop (website fptplay.net)

✔ Điện thoại thông minh (ứng dụng FPT Play trên nền tảng IOS, Android, Windows Phone)

✔ Máy tính bảng (ứng dụng FPT Play trên nền tảng IOS, Android, Windows Phone)

✔ TV thông minh (

8._huong_dan_su_dung_tinh_nang_dang_nhap_1_tai_khoan_su_dung_toi_da_5_thiet_bi.pdf