ĐĂNG KÝ INTERNET VÀ TRUYỀN HÌNH FPT TẠI THÁI NGUYÊN

Phạm vi lắp đặt:

I. GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG FPT TẠI THÁI NGUYÊN

Gói cước

Tốc độ

Cước tháng

Super 25

25 Mbps

175.000

Super 45

45 Mbps

185.000

Super 60

60 Mbps

245.000

Super 80

80 Mbps

310.000

Vật tư triển khai: Modem wifi 4 cổng.

Hình thức thanh toán:

  • Trả sau từng tháng: Phí vật tư 550.000 VND.

  • Trả trước 6 tháng: Miễn phí vật tư + Tặng 1 tháng cước thứ 7.

  • Trả trước 12 tháng: Miễn phí vật tư + Tặng 2 tháng cước thứ 13, 14.

Thuê nhà, ở trọ: Đặt cọc 440.000 VND hoặc miễn đặt cọc khi trả trước 6 tháng.

Thời hạn cam kết sử dụng: 24 tháng. Nếu hủy hợp đồng trước thời hạn cam kết phải hoàn trả lại thiết bị và bồi thường 1.100.000 VND.


II. GÓI COMBO TRUYỀN HÌNH FPT + INTERNET CÁP QUANG

Gói cước

Tốc độ

Cước tháng

Combo Super 25

25 Mbps

205.000

Combo Super 45

45 Mbps

215.000

Combo Super 60

60 Mbps

305.000

Combo Super 80

80 Mbps

370.000

Vật tư triển khai: 01 Modem wifi 4 cổng + 01 Box FPT TV 4K.

Hình thức thanh toán:

  • Trả sau từng tháng: Phí vật tư 550.000 VND.

  • Trả trước 6 tháng: Miễn phí vật tư + Tặng 1 tháng cước thứ 7.

  • Trả trước 12 tháng: Miễn phí vật tư + Tặng 2 tháng cước thứ 13, 14.

Mỗi Tivi sử dụng 01 Box.

Từ Box thứ 2-5: 550.000 VND/Box, cước cộng thêm 22.000 VND/tháng/Box.


III. GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG FTTH CHO DOANH NGHIỆP

Gói cước

Tốc độ trong nước và quốc tế

Cước tháng

Super 100

100 Mbps - 10.8 Mbps

490.000

Super 200

200 Mbps - 10.8 Mbps

545.000

Super 300

300 Mbps - 12.6 Mbps

1.410.000

Super 400

400 Mbps - 18.9 Mbps

8.125.000

Vật tư triển khai: Modem wifi 4 cổng: AC1000F/AC1000C V2/Vigor 2925/Vigor 300B.

Hình thức thanh toán:

  • Trả sau từng tháng: Không áp dụng.

  • Trả trước 12 tháng: Miễn phí vật tư + Tặng 1 tháng cước thứ 13.

  • Trả trước 24 tháng: Miễn phí vật tư + Tặng 2 tháng cước thứ 25, 26.

Thời hạn cam kết sử dụng: 24 tháng. Nếu hủy hợp đồng trước thời hạn cam kết phải hoàn trả lại thiết bị và bồi thường 5.500.000 VND.